Iedereen Digitaal Mee!

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Hey vrijwilliger!

Bedankt dat jij mensen verder wil helpen.

Registreer je met het formulier hiernaast elke bezoeker van jouw OCR?


  Wat komt de bezoeker doen?

  Over welk type toestel gaat het?

  In welke leeftijdscategorie valt de bezoeker?

  Wat is het geslacht van de bezoeker?

  Heeft de bezoeker dit OCR al eens bezocht?

  Maakt de bezoeker gebruik van de uitleendienst?

  Wat is het onderwerp van de vraag?

  Indien andere, specifieer: